Meeting Register Page

Gweithdy 2 Addysg Gymraeg/Ddwyieithog i Bawb
Mae’r gweithdai arfaethedig yn tynnu ar ymchwil yng Nghymru sydd yn dangos bod diffyg adnoddau a’r ddarpariaeth gan ysgolion Cymraeg ar gyfer mewnfudwyr rhyngwladol sydd heb Saesneg na Chymraeg yn famiaith iddynt (Jones & Bhatt 2013). Hefyd, dangosa ymchwil Higham (2020) fod anwybodaeth mewnfudwyr rhyngwladol ynghylch addysg ddwyieithog yng Nghymru yn arwain at deuluoedd o gefndiroedd mewnfudol yn cael eu heithrio’n gymdeithasol.

Bydd gweithdy 2 yn trafod profiadau mewnfudwyr o gael mynediad at Addysg Gymraeg / Ddwyieithog gan gynnwys profiadau lle nad oeddent yn gallu cael mynediad at Addysg Gymraeg/ Ddwyieithog am wahanol resymau.

Jan 26, 2022 10:00 AM in London

Loading
* Required information