webinar register page

Webinar banner
'Cross Currents: The Fiction of History' – Dai Smith CBE
Dai Smith reflects on the intellectual cross currents of his life as both historian and novelist as he launches his latest novel, The Crossing, in conversation with Jon Gower. The novel builds upon and completes Dai’s trilogy on the fictive history of Industrial South Wales. The Crossing, polyphonic and multi-vocal, is a startling and provocative mix of the actual and imaginative in its intertwining of individual destinies, real and fictional ones, with a society’s fated and shaping direction. Dai is now writing a work of memory making which, he says, is neither autobiography nor memoir but, rather, both forms held in suspension in the mind of recall

Mae Dai Smith yn adfyfyrio ar y cerrynt croes deallusol yn ei fywyd fel hanesydd a nofelydd wrth iddo lansio ei nofel ddiweddaraf, The Crossing, mewn sgwrs â Jon Gower. Mae’r nofel yn adeiladu ar drioleg Dai ar hanes ffugiol De Cymru ddiwydiannol gan ei chwblhau. Mae The Crossing, polyffonig ac aml-leisiol, yn gymysgedd trawiadol a phryfoclyd o’r gwirionedd a’r dychmygol wrth gydblethu tynghedau unigol, rhai go iawn a rhai ffug, gyda cyfeiriad tynghedlon a ffurfiol cymdeithas. Mae Dai bellach yn ysgrifennu gwaith creu atgofion nid yw’n hunangofiant nac yn gofiant yn ei farn ef ond, yn hytrach, y ddwy ffurf yn hongian yn yr atgof.

Nov 4, 2020 07:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: wvn support-webinar5.