webinar register page

Webinar banner
James Callaghan Memorial Lecture Series: Resilience, recovery and the role of universities in a post-Covid world.
James Callaghan Memorial Lecture Series: Resilience, recovery and the role of universities in a post-Covid world.

Swansea University is delighted to announce that former US Secretary of State Hillary Rodham Clinton will be in conversation with Vice-Chancellor, Professor Paul Boyle, on 16th July, as part of the prestigious James Callaghan Lecture Series. The theme of the discussion will be resilience, recovery and the role of universities in a post-Covid world.

The event will take place online from 4:30pm and is open to the public.

Cyfres Darlithoedd Coffa James Callaghan: Cydnerthedd, adferiad a rôl prifysgolion yn sgil Covid.

Mae Prifysgol Abertawe’n falch o gyhoeddi y bydd Cyn Ysgrifennydd Gwladol UDA, Hillary Rodham Clinton, yn sgwrsio â’r Is-ganghellor, yr Athro Paul Boyle, ar 16 Gorffennaf, fel rhan o Gyfres Darlithoedd nodedig James Callaghan. Thema’r drafodaeth fydd gwydnwch, adferiad a rôl prifysgolion yn y byd ar ôl Covid. Caiff y digwyddiad hwn ei ddarlledu hefyd yn ystod dathliadau Canmlwyddiant y Brifysgol ar 19 Gorffennaf. Am restr lawn o’r gweithgareddau/digwyddiadau, ewch i dolen.

Cynhelir y digwyddiad ar-lein o 4:30pm

Jul 16, 2020 04:30 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: WVN Support.