webinar register page

Keep Calm and Carry On… Coaching - Philosophy, Culture and Performance Management
Don a tracksuit, grab your whistle and a stopwatch and you’re all set, right? Wrong.

Join Swansea alumnus Neil Hennessy and Sean Holley, former Ospreys’ head coach and now expert rugby pundit and analyst, for a unique insight into the world of sport coaching. This lively fireside chat will explore three key themes of sport coaching: philosophy, culture and performance management.

_____________________

Gwisgwch dracsiwt, cydiwch yn eich chwiban a'ch stopwatsh a chi'n barod i fynd, ond ydych? Nac ydych.

Ymunwch â chyn-fyfyriwr Abertawe, Neil Hennessy, a Sean Holley, cyn brif bennaeth y Gweilch sydd bellach yn sylwebydd ac yn ddadansoddwr rygbi arbenigol, am gipolwg unigryw ar fyd hyfforddi chwaraeon. Bydd y sgwrs fywiog ac anffurfiol hon yn archwilio tair prif agwedd ar hyfforddiant chwaraeon: athroniaeth, diwylliant a rheoli perfformiad.

Apr 29, 2021 06:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sian Jones.