webinar register page

Webinar banner
The Rhys Davies Short Story Award Anthology - official launch event
Join us for the official launch of 'Take a Bite: The Rhys Davies Short Story Award Anthology' (Parthian).

The launch will feature guest judge Julia Bell, editor Elaine Canning, and readings from the 2021 winner and finalists.

‘Take a Bite is a collection to savour the taste of other lives filled with imagination, suspense and daring - go on - take a bite.’ - Parthian Director Richard Davies

Purchase the Anthology here: https://www.parthianbooks.com/products/rhys-davies-short-story-award-anthology-2021

'A partnership between Swansea University's Cultural Institute, the Rhys Davies Trust and Parthian Books'

**********************

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad swyddogol 'Take a Bite: The Rhys Davies Short Story Award Anthology' (Parthian).

Bydd y lansiad yn cynnwys y beirniad gwadd, Julia Bell, y golygydd Elaine Canning, a darlleniadau gan enillydd 2021 a chystadleuwyr y rownd derfynol.

‘Mae Take a Bite yn gasgliad i fwynhau blas ar fywydau eraill sy’n llawn dychymyg, gwewyr, a beiddgarwch – ewch amdani.’ – Cyfarwyddwr Parthian, Richard Davies

Prynwch yr Antholeg yma: https://www.parthianbooks.com/products/rhys-davies-short-story-award-anthology-2021

'Partneriaeth rhwng Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe, Ymddiriedolaeth Rhys Davies, a Parthian Books'

Sep 30, 2021 07:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cultural Institute Swansea University.