webinar register page

Student Life Q&A Webinar - Swansea University / Gweminar Bywyd Myfyrwyr - Prifysgol Abertawe
Join us for this pre-open day webinar to hear about student life at Swansea University. The session will feature student ambassadors with a range of different university experiences, who will be able to answer your questions on everything from sports and societies to our beach-side location.

By submitting your enquiry you are consenting to your data to be held by Swansea University. Your data will be used for the purposes of dealing with your enquiry, and sending you relevant information about Swansea University. Swansea University will not pass your details on to any third party. If you wish to remove yourself from Swansea University's database please contact Admissions Office, Swansea University, Swansea, SA2 8PP or email study@swansea.ac.uk

https://www.swansea.ac.uk/admissions/applicant-data-privacy-statement/
https://www.swansea.ac.uk/media/parent-guardian-teacher-adviser-data-privacy-statement.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

Ymunwch â ni ar gyfer y gweminar cyn diwrnod agored hwn i glywed am fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd y sesiwn yn cynnwys llysgenhadon myfyrwyr gydag amrywiaeth o brofiadau prifysgol gwahanol, a fydd yn gallu ateb eich cwestiynau ar bopeth o chwaraeon a chymdeithasau i'n lleoliad ar ochr y traeth.

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniatáu i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch astudio@abertawe.ac.uk

https://www.swansea.ac.uk/media/applicant-data-privacy-statement.pdf
https://www.swansea.ac.uk/media/parent-guardian-teacher-adviser-data-privacy-statement.pdf

Mar 22, 2023 06:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: sro@swansea.ac.uk.